Doktor_Strona_Poradnie_polozn

Pragnąc sprostać oczekiwaniom naszych pacjentów, nasze położne prowadzą i zapewniają kompleksową opiekę w domu nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem, jak i pacjentkami po operacjach ginekologicznych.

Położna środowiskowa realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
* edukację w zakresie planowania rodziny,
* opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu
* opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
* opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
* opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń zdrowotnych położna środowiskowa współpracuje z:
* lekarzem ginekologiem / położnikiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w obszarze jej działania,
* pielęgniarką/położną praktyki
* lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
* pielęgniarką środowiskową/rodzinną,
* pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
* pielęgniarką opieki długoterminowej,
* innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
* przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Poradnia Położnej Środowiskowej czynna od Pon. do Pt. w godzinach od 8.00 do 18.00

SIEDZIBA GŁÓWNA:    KRAŚNIK ul. Narutowicza 1,  tel. 81 825 06 01; 81 473 21 67

Położna środowiskowa: Lidia Skubisz