Doktor_Strona_Poradnie_piel

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:
* zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
* osoby niepełnosprawne,
* osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:
* lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
* pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
* położną środowiskową/rodzinną,
* pielęgniarką/położną praktyki,
* pielęgniarką opieki długoterminowej,
* innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
* przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej czynna od Pon. do Pt. w godzinach od 8.00 do 18.00

SIEDZIBA GŁÓWNA:    KRAŚNIK ul. Narutowicza 1

REJESTRACJA OSOBISTA LUB TELEFONICZNA POD NUMEREM tel. 81 825 06 01; 81 473 21 67

 

Pielęgniarka praktyki: Sabina Gładkowska

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna: Anna Kwiatek-Rymarczyk