Doktor_Strona_Poradnie_lekarz

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni/ ośrodku zdrowia, codziennie w godz. 8.00-18.00, a po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ /nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Adres: KRAŚNIK ul. Narutowicza 1

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO UMOWA Z NFZ – USŁUGI W RAMACH UMOWY BEZPŁATNE

REJESTRACJA OSOBISTA LUB TELEFONICZNA POD NUMEREM tel. 81 825 06 01; 81 473 21 67

DZIEŃLEKARZGODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK:Lek. Med. Specjalista chorób wew. Wojciech Pikto-Pietkiewicz8:00 - 15:00
Lek. Rodzinny, endokrynolog Specjalista II° Urszula Bryczek15:00 - 18:00
WTOREK:Lek. Rodzinny Anna Gombin8:00 - 18:00
Lek. Rodzinny, endokrynolog Specjalista II° Urszula Bryczek12:30 - 14:00
ŚRODA:Lek. Med. Specjalista II° chorób wew. Marianna Żak8:00 - 13:00
Lek. Rodzinny, endokrynolog Specjalista II° Urszula Bryczek13:00 - 18:00
CZWARTEK:Lek. Rodzinny, endokrynolog Specjalista II° Urszula Bryczek8:00 - 15:00
Lek. med. Bartosz Kapica15:00 - 18:00
PIĄTEK:Lek. Med. Specjalista chorób wew. Wojciech Pikto-Pietkiewicz8:00 - 13:00
Lek. Med. Specjalista Pediatra Ewa Psarska13:00 - 15:00
Lek. Rodzinny, endokrynolog Specjalista II° Urszula Bryczek15:00 - 18:00
Lek. med. Bartosz Kapica15:00 - 18:00

W godz. 18:00-8:00 w Dni Powszednie, Soboty, Niedziele i Święta – w razie nagłego zachorowania, pogorszenia zdrowia, urazów – Dyżur, Transport Sanitarny oraz Nocną i Świąteczną Opieką Lekarską  Wyjazdową  do  pacjentów  zapewnia  SPZOZ  Kraśnik  przy  ul. Chopina 13, tel. 81 825 13 63   
oraz w Kraśniku dzielnicy Fabrycznej przy Al. Niepodległości 25, tel. 81 825 48 13

Zgłaszanie wizyt domowych lekarskich i pielęgniarki/położnej środowiskowej, zabiegi w godz. 8:00-10:00 tel. 81 825 06 01 – PRZYCHODNIA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWE Przychodnia 81 825 06 01

REJESTRACJA OSOBISTA LUB TELEFONICZNA POD NUMER TEL. 81 825 06 01; 81 473 21 67