Skierowanie do lekarza

Niektóre ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane tylko na podstawie skierowania wystawionego
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane, gdy chcemy skorzystać z usług:

 • ginekologa
 • położnika
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • stomatologa

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

chorych na gruźlicę zakażonych wirusem HIV inwalidów wojennych i osób represjonowanych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

Skierowanie od lekarza rodzinnego wymagane jest, gdy chcemy skorzystać z wizyty u:

 • alergologa
 • chirurga
 • diabetologa
 • endokrynologa
 • gastrologa
 • hematologa
 • kardiologa
 • laryngologa
 • nefrologa
 • neurologa
 • ortopedy